صنایع غذایی

مشاهده

میکروپلیت ریدر
(خوانش با استفاده از جذب نوری)

مشاهده

انکوباتور

مشاهده

سانتریفیوژ

مشاهده

دستگاه های اندازه گیری

مشاهده

یخچال آزمایشگاهی

مشاهده

ترمال سایکلر (PCR)

مشاهده

ژل داک

مشاهده

الکتروفورز

مشاهده

ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

مشاهده

رئومتر

مشاهده

ویسکوزیمتر

مشاهده

TEXTURE ANALYZER

مشاهده

TEMPERATURE CONTROL

STABILITY AND PHOTOSTABILITY CHAMBER
مشاهده

STABILITY AND PHOTOSTABILITY CHAMBERL

Refractometer
مشاهده

رفراکتومتر

polatimeter
مشاهده

پلاریمتر

Density meters
مشاهده

Density meters

Density meters
مشاهده

Gas analysers

FLAME PHOTOMETER
مشاهده

FLAME PHOTOMETER

MELTING POINT METERS
مشاهده

MELTING POINT METERS

مشاهده

Microscope


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top