داروسازی و واکسن سازی

مشاهده

میکروپلیت ریدر
(خوانش با استفاده از جذب نوری)

مشاهده

انکوباتور

مشاهده

سانتریفیوژ

مشاهده

دستگاه های اندازه گیری

مشاهده

یخچال آزمایشگاهی

مشاهده

یخچال دارویی

مشاهده

ژل داک

مشاهده

الکتروفورز

مشاهده

ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

مشاهده

Dissolution Tester

مشاهده

Disintegration Testers

مشاهده

Friability Testers

مشاهده

Tablet Testers

مشاهده

Tap Density Tester

مشاهده

ویسکوزیمتر

مشاهده

رئومتر

مشاهده

TEXTURE ANALYZER

مشاهده

TEMPERATURE CONTROL

STABILITY AND PHOTOSTABILITY CHAMBER
مشاهده

STABILITY AND PHOTOSTABILITY CHAMBERL

Refractometer
مشاهده

رفراکتومتر

polatimeter
مشاهده

پلاریمتر

Density meters
مشاهده

Density meters

Density meters
مشاهده

Gas analysers

MELTING POINT METERS
مشاهده

MELTING POINT METERS

مشاهده

Microscope


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top