رویدادها

1394

رویداد های سال 1394

دریافت لوح تقدیر و .....

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1394 1394
Picture

رویداد های سال 1393

شرکت در همایش ..

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1393 1393
1394

رویداد های سال 1392

دریافت لوح تقدیر و .....

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1392 1392
Picture

رویداد های سال 1391

شرکت در همایش ..

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1391 1391
1394

رویداد های سال 1390

دریافت لوح تقدیر و .....

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1390 1390
1389

رویداد های سال 1389

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1389 1389
1388

رویداد های سال 1388

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1388 1388
1387

رویداد های سال 1387

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1387 1387
1386

رویداد های سال 1386

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1386 1386
1385

رویداد های سال 1385

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1385 1385
1384

رویداد های سال 1384

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1384 1384
1383

رویداد های سال 1383

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1383 1383
1382

رویداد های سال 1382

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1382 1382
1381

رویداد های سال 1381

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1381 1381
1380

رویداد های سال 1380

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1380 1380
1379

رویداد های سال 1379

در حال تکمیل اطلاعات

مشاهده تمامی رویدادهای سال 1379 1379

ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top