شـركـت Treff – سـوئـيــس

شـركـت Treff – سـوئـيــس

توضیحات شرکت Treffمحصولات شرکت Treff

مـيـكـروپـيـپـت ثـابـت بـراى حـجـم هـاى 5 تـا 5000 مـيـكـرولـيـتـر
ميكروپيپت متغير تك كانـاله، 8 كـانـالـه و 12 كـانـالـه بـراى حـجم‌هـاى 1/0 تـا 5000 ميكروليتـر
نـوك ميكروپـيپـت ( Micro Tips ) ساده و فيلتردار به همـراه رك مربـوطـه
مـيكروتـيـوب هاى عارى از DNase & RNase
تيوب PCR و استريـپ تيوب 8 تـايـى PCR و پـلـيـت 96 تـايى PCR
رك و جـعـبـه ميكـرو تـيـوب 2/0، 5/0، 5/1 و 2 ميلي ليتـر
ميكروتيوب بـراى حجم هاى 2/0، 5/0، 5/1 و 2 ميلى ليتر با درب‌هـاى مـخـصـوص Easy fit و Click fit


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top