شـركـت Systec – آلمان

شـركـت Systec – آلمان

سازنده بیش از 70 نوع اتوکلاوهای ایستاده و افقی از حجم 23 لیتر الی 1580 لیتر بشرح زیر:محصولات شرکت Systec

اتوکلاوهای ایستاده (Top Loading) از 40 الی 150 لیتر
اتوكـلاوهـاي افقـي (Bench-Top) از 23 الی 200 لیتر
اتوکلاوهای ایستاده Floor-Standing از 65 الی 1580 لیتر
اتوكـلاوهـاي دو درب بـراي اتاق تمـيـز (Pass-through) از 90 الی 1580 لیتر
دستگـاه‌هــاي آماده‌ســازي محـيـط كـشــت(Media Preparator)

تجـهـيـزات جـانـبـي شــامـل :

سـامـانـه pre – Heating و cooling جـهـت افـزايـش ســرعـت اسـتـريـلـيـزاسـيـون
سـامانه بالابـر (lifting) جـهـت اتوكلاوهـاي حجـيـم
فـيـلـتـرهـاي هـواي ورودي و پـسـاب خـروجـي، ديـونايـزر جـهـت آب ورودي، چاپگر و
سـامـانـه ‌Vacuum جهت استريل كردن وسايل متخلخل، لوله‌ها، مواد پودري و همچنين عوامل عفوني و ويروس‌ها

دستگاههای آماده سازی محیط کشت :

Media Preparators از حجم 17 الی 158 لیتر
Media Fill برای پر کردن خودکار محیط کشت در پتری دیش به همراه Stacker


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top