شـركـت INGENASA – اسـپـانـیـا

شـركـت INGENASA – اسـپـانـیـا

توضیحات شرکت INGENASAمحصولات شرکت INGENASA

کیت های ایمونوانزایمتیک تشخیص بیماری های دامی و طیور
کیت های مولکولی تشخیص بیماری های دامی و طیور
آنتی بادی های مونو کلونال
کیت های تحقیقاتی Das EISA جهت جستجو و کمی سازی آنتی ژن ها


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top