شـركـت Chemometec – دانمارک

شـركـت Chemometec – دانمارک

توضیحات شرکت Chemometecمحصولات شرکت Chemometec

دستگـاه شـمـارنـده سـلـولـى جـهـت شمارش سـلـول‌هـاى انـسانـي و حـيوانـي ( Cell Counter ) بـراى مراكـز تحقيـقاتى، بانك‌هـاي سـلـولـي، مـراكـز پيـونـد بافـت و مـراكـز پـژوهـشـي سـلـول‌هـاي بـنـيـادي


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top