شـركـت Agdia Biofords – فرانسه

شـركـت Agdia Biofords – فرانسه

توضیحات شرکت Agdia Biofordsمحصولات شرکت Agdia Biofords

انواع Reagent set: شامل آنتی بادی Coating، آنتی بادی Conjugate و کنترل های مثبت و منفی
انواع Photo Screen Kit: شامل Reagent set ، محلول استخراج، محلول شستشو و ...
کیتهای تشخیص هورمونهای گیاهی : (T-ZR, IPA, IAA, DHZR , AA)
انواع flash kits برای تشخیص سریع بیماریهای گیاهی
کیتهای تشخیص گیاهان GMO (دستکاری شده ژنتیکی) به روش الایزا و Immunostrip
آنتی سرمهای تشخیص انواع بیماریهای ویروسی، باکتریایی و قارچی در گیاهان مختلف در مقیاسهای 96، 500، 1000 و 5000 تستی

پرایمر های ساخته شده PCR برای تشخیص بیماریهای ویروسی شامل:
Carlarious group
Carmovirus group
Pianthovirus
Llarvirus group
Tobamovirus group
Tospovirus group

کیت تست سریع (Immonostrip) برای تشخیص سم Microcystin-LR در آب
کیتهای تست سریع (Immanostrip) برای تشخیص بیماریهای ویروسی، باکتریایی و قارچی


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top